Zoek in het uitgebreide archief van 14 februari 2012 tot nu

Inhoud

Artsenkrant van 24/03/2017
 
ACTUEEL
Overheid wil EBM-snelweg

Er is een nieuwe conceptnota van het kabinet De Block opgedoken, maar nu niet over ziekenhuisnetwerken. De minister wil dat alle artsen en zorgverstrekkers EBM at the fingertips krijgen.

Russische RevolutieOp weg naar decision support

VERVOLG VAN BLZ. 1 Wanneer men een evidence-based zorgpraktijk wil promoten, is zorgen dat zorgverstrekkers een vlotte en kosteloze toegang hebben tot kwalitatief goede richtlijnen de grote uitdaging.

2,56 miljoenPsychiater Bram Bakker in HP/De Tijd‘We werken nog te veel in silo’s’

INTENSIEVE ZORG De communicatie tussen ziekenwagens, spoeddiensten en diensten intensieve zorg kan beter. Dat is een van de kernboodschappen op het 37ste internationaal symposium voor intensieve zorg en urgentiegeneeskunde dat van 21 tot 24 maart plaatshad in Brussel.

Welke quota per discipline?

INSTROOM De Planningscommissie wil tussen 2023 en 2026 jaarlijks 1.445 nieuwe artsen het beroep laten instromen (zie ook onze vorige editie). Per discipline stelt ze quota voorop, die de gemeenschappen al dan niet kunnen navolgen.

Recip-e: Brusselse artsen zoeken realistische oplossingen

ELEKTRONISCH VOORSCHRIJVEN Didier Gosuin, de Brusselse minister bevoegd voor gezondheid, vindt de invoering van het elektronische voorschrift in de huidige omstandigheden irrealistisch. Er is overleg gepland met minister De Block om concrete oplossingen te vinden.

Praktische vraagbaakNederlanders willen lagere zorgrekening

VERKIEZINGEN De zorg was een van de thema’s die een rol speelden bij de Nederlandse verkiezingen. Onze noorderburen maken zich zorgen over de jaarlijkse zorgfactuur die naar hen wordt doorgeschoven. Toch ziet het er niet naar uit dat daar met deze verkiezingsuitslag grote verandering in te verwachten is.

In het buitenland opgeleide artsen leveren betere zorg dan VS-artsen

OPLEIDING In de VS zijn de sterftecijfers van oudere ziekenhuis patiënten lager als ze worden behandeld door een internist met een buitenlands diploma dan door een internist opgeleid in een Amerikaanse medical school. De opmerkelijke bevinding is gebaseerd op een analyse van 1,2 miljoen Medicare dossiers en werd onlangs gepubliceerd in het tijdschrift BMJ.

‘De mensen zien dat ik het met veel goesting doe’

In 2016 stelde Artsenkrant een top 100 samen van de invloedrijkste personen in de gezondheidszorg. Nu trekken we met de vraag ‘Wat betekent invloed voor u?’ naar een aantal van hen. - SERIE Het overgrote deel van de artsen behandelt aandoeningen, hij focust zich op wie het nog niet heeft. Preventie blijft tot op heden echter het kleine broertje in de gezondheidszorg. Kan Luc Colemont met Stop Darmkanker ervoor zorgen dat hier verandering in komt?

Wie is Luc Colemont (60)?Steeds meer ziekenhuizen verzekerd tegen cyberpiraten

BEVEILIGING De zorgsector wordt – net als een aantal andere sectoren – hard getroffen door cybercriminaliteit. De Belgische zorginstellingen beschermen zich tegen hacking met preventieve maatregelen maar gaan zich ook steeds vaker tegen dat risico verzekeren.

EDITO
EBP
WAARVAN AKTE
Waarvan akte
ENQUÊTE - WERKOMSTANDIGHEDEN
‘Maak afspraken over wat aanvaardbaar is en wat niet’

REACTIE Hopelijk zetten de Artsenkrant-enquête resultaten over de werkomstandig heden van artsen (zie AK 2486) een aantal thema’s weer op de politieke agenda, zegt Sabine De Weirdt. Zij is huisarts en coach bij ECHTT (Ervaringsgericht Coachen van HuisartsTrajecten en -Teams).

‘Terugvallen op goodwill van collega’s en een sterk netwerk’

Katrien Bervoets, algemeen medisch directeur ZNA, wijst erop dat de aanpassing van de werkorganisatie tijdens de zwangerschap en voor gezinnen met jonge kinderen vooral een kwestie is van goodwill bij collega’s.

MEDISCH
Terugkeer naar sport na een voetballetsel

SPORTGENEESKUNDE Het Brucosportcongres bracht een mooi overzicht van actuele sportmedische inzichten. De focus ging deze keer uit naar wat er op het terrein beweegt en leeft omtrent de begeleiding van voetballers. De belangrijkste topics op een rijtje.

Geen excuus meer voor slecht geheugen

NEUROLOGIE Een supergeheugen is voor iedereen weggelegd. Zes weken trainen, 30 minuten per dag volstaan om van een normaal brein dat van een geheugenkampioen te maken. En het wordt nog straffer: de effecten zijn vier maanden na de training nog steeds merkbaar.

Nieuw mechanisme activeert oud tb-geneesmiddel

INFECTIOLOGIE Een consortium van Franse, Zweedse, Zwitserse en Belgische onderzoekers is erin geslaagd een oud antibioticum – ethionamide – hernieuwde kracht te geven tegen multiresistente tuberculose.

Vaccinaties: hoever staan we in 2017 ?

INFECTIEZIEKTEN De preventie van infectieziekten door middel van vaccinaties evolueert steeds verder. Voor een huidige stand van zaken, staken we ons licht op bij dr. Yves Van Laethem, vaccinoloog en kliniekhoofd van de dienst voor infectieziekten aan het Brusselse UMC- Sint Pieter.

Vaccineren tegen welke ziekten en wanneer ?
PRAKTIJK
Zoveel alimentatie moet u betalen aan uw ex

ECHTSCHEIDING Als echtgenoten uit de echt scheiden gebeurt het wel eens dat de meest verdienende aan de andere een persoonlijk onderhoudsgeld moet betalen. Dit staat los van de alimentatie die eventueel verschuldigd is voor de gemeenschappelijke kinderen. Hoe wordt zo’n alimentatie vastgesteld?

Evenwicht tussen respect en taboe

PATIËNTENOMGANG Artsen krijgen steeds vaker patiënten over de vloer met een andere religieuze en culturele achtergrond. Hoe kunnen ze daar het best mee omgaan, om een ethisch verantwoorde en tegelijkertijd respectvolle arts-patiënt relatie te vrijwaren?

Daar is de lente, daar is de motorrijder

MOTOR Het is officieel lente, de hoogste tijd om de motor vanonder het stof te halen en eropuit te trekken. Maar voor het zover is, moeten motor, remmen en banden worden gecontroleerd. Ook de motorrijder zelf moet zich voorbereiden. De dag van de motorrijder op zondag 26 maart is daar de ideale gelegenheid voor.

CULTUUR+
Een nieuwe kunst voor een nieuwe wereld

EXPO In maart 1917 wanneer WOI nog in volle hevigheid woedde, brak in Rusland de grote Revolutie uit die de wereldpolitiek tot vandaag zou beïnvloeden. De Russische Revolutie zorgde ook voor een explosie van creativiteit in de kunsten. Tot Jozef Stalin in 1932 oordeelde dat het welletjes geweest was en voortaan elke zweem naar moderniteit in de kiem smoorde.

Het einde van de tsarenReizen met Raymond BlancAmerikaanse strijkkwartetten

KLASSIEK Het Nederlandse Ragazze Quartet heeft ondertussen met drie cd-opnames bewezen dat het garant staat voor bevlogen kwartetspel.

De klanken van WarschauActueler dan ooit

OPERA Vier jaar geleden was bij Opera Vlaanderen in Gent een schitterende productie te zien van Händels Agrippina. De enscenering van Mariame Clément wordt dit seizoen in Antwerpen hernomen.

De groteske wereld van Josef K.

THEATER In het kader van het stadsfestival Op.Recht.Mechelen zet Abattoir Fermé een van de grote klassiekers van de wereldliteratuur op de scène: Franz Kafka’s Het proces. Een bijna perfect huwelijk, zo blijkt.

(Medische) documentairesGeluidskunstenaarHistorische piano’sSamuel Luke Fildes (1843-1927) The Doctor, 1891

SERIE In The Doctor toont de Britse schilder Samuel Fildes een huisarts bij het ziekbed van een kind. Het kind ligt op een geïmproviseerd bed dat rust op twee niet-identieke stoelen. Hoe ziek is het kind? doodziek? herstellend? De dokter kijkt er met grote aandacht en bezorgdheid naar.

OPINIE
Guidelines? Daar word ik zo depressief van…Extra bedenking bij nieuwe richtlijn depressieCataract in dagziekenhuis
COLUMN
Zoveel hoofden, zoveel zinnen#DagenZonder Betutteling of #CarpeDiem Dagen3/22: wat hebben we er uit geleerd?Denk ook aan de familie van de orgaandonor!Omwenteling voor beroep van apothekerDe mooiste tijd van ons leven
ACHTERKRANT
‘Een netwerk is: evenwaardig met elkaar omgaan’

SERIE Het aanbod van zorg in Vlaanderen moet nog beter worden gecoördineerd. Ziekenhuizen en overheden zijn het daarover eens. Daarom zullen er in de nabije toekomst regionale ziekenhuisnetwerken worden geïnstalleerd. Artsenkrant spreekt maandelijks met ziekenhuizen die alvast beslist hebben om samen een netwerk te vormen. Vandaag: het netwerk N-O-Limburg.

Netwerk N-O-Limburg (*)